رامین جوانرود

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره بادی اسپینر

موضوع سخنرانی: پنل دیجیتال مارکتینگ، صنعت پوشاک ایران در کجای راه

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره بادی اسپینر 

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir