امیرحسین ثقه الاسلامی

هکر رشد و مشاور رشد کسب و کارها و موسس رشدینو

موضوع سخنرانی: تجربه رشد کسب و کار در ایران با بازی رشدینو

موسس رشدینو شامل رویداد رشدینو ، رادیو رشدینو ، بازی رشدینو - موسس انجمن گیمیفیکیشن ایران - مشاور بیش از 12 برند

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir