هادی دعائی

ابر استودیو - مدیر مارکتینگ

موضوع سخنرانی: در آمدزایی از تبلیغات در اپلیکیشن های موبایلی

ابر استودیو - مدیر مارکتینگ

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir