علیرضا گل‌محمدی

مدیر فروش قهوه‌ی بن‌مانو

موضوع سخنرانی: موضوع سخنرانی

 

مدیر اجرایی شرکت بهداشتی دکتر عبیدی؛ مدیر بازاریابی قهوه‌ی بن‌مانو؛ مدیر فروش قهوه‌ی بن‌مانو

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک؛ PhD Candidate مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف؛ EMBA(مدیریت اجرایی) سازمان مدیریت صنعتی

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir