علیرضا صفاری

CEO & Co-Founder at Narian Fashion Co

موضوع سخنرانی: دیجیتال مارکتینگ، صنعت پوشاک ایران در کجای راه (panel)

 

CEO & Founder at Unigene Brand Solutions

Educated & Trained in UK🇬🇧

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir