انوش شفیعی

»دیر دیجیتال مارکتینگ برندیست

موضوع سخنرانی: اتوماسیون در دیجیتال مارکتینگ

بیشتر از دو سال هست که افتخار همکاری با گروه علی بابا دارم و عضو تیم بازاریابی علی بابا که مدتی است ماهیت حقوقی با عنوان برندیس پیدا کرده است را دارم.

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir