متین لشکری

همبنیانگذار Persian Food Tours

موضوع سخنرانی: مارکتینگ محتوا در تور غذای ایرانی

هم-بنیانگذار پرشین فود تور، بلاگر سفر در Travestyle.com - طراح گرافیک

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir