کیمیا خسروی

Freelancer

موضوع سخنرانی: موضوع سخنرانی

-Co-founder of Radio Joloun -Member of Feeliran team -Traveler&blogger -Tour operator and tour guide

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir