فربد قطبی

مدیر دیجیتال مارکتینگ تگموند

موضوع سخنرانی: بررسی تغییرات تکنولوژی و تبلیغات آنلاین در صنایع سنتی

..

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir