رضا نامی

مدیر دیجیتال مارکتینگ آژانس طرح باران

موضوع سخنرانی: موضوع سخنرانی

IT business Management خوندم و از سال 88 وارد حوزه مارکتینگ اپ شدم, و سال 90 فعالیت در حوزه تبلیغات آفلاین و شروع کردم و سال 94 تبلیغات در اپ آخرین خبر و پایه گذاری کردیم تا سال 96 که وارد ساید آژانس شدم

مدیر دیجیتال مارکتینگ آژانس طرح باران - نایب رییس انجمن تولیید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir