حمید قنبری

مدیر ارشد بازاریابی در تپسل

موضوع سخنرانی: پنل ادتک

معاون رسانه و مدیر کمپین در آژانس تبلیغاتی آگاه‌سازان- مدیر بازاریابی در نوپاد

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir