احسان کمالی

مدیر خرید رسانه در تپسل

موضوع سخنرانی: مدریتور پنل "درآمدزایی از تبلیغات در اپلیکیشن های موبایل"

Media Buying Manager at Traxnet- Game Producer at Arna

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir