مسعود باقری

هم بنیانگذار برترین ها، نی نی بان، چیدانه و سنجاق

موضوع سخنرانی: Affiliate Marketing,

کارشناسی مدیریت مالی و کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران هم بنیانگذار و عضو هیئت مدیره برترین ها، نی نی بان، چیدانه، چی بپوشم و پلتفرم تبلیغات هوشمند سنجاق

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir