علی رضایی آشتیانی

هیات مدیره ایده هاب، کو فاندر پلاک

موضوع سخنرانی: موضوع سخنرانی

موسس دپارتمان مارکتینگ در دیجی کالا، مدیر ارشد مارکتینگ دیجی کالا، عضو هیات مدیره روکولند، هم بنیانگذار پلاک، رییس هیات مدیره ایده هاب

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir