سعید رسول اف

مدیرعامل ژوبین (شرکت ایده پرداز ژوبین)

موضوع سخنرانی: موضوع سخنرانی

هم بنیان گذار و مدیرعامل شرکت ایده پردازژوبین از سال 1385 ؛ با تمرکز بر تولید نرم افزارهای موبایل . مهم ترین محصولات و پلتفرم های ژوبین در حال حاضر عبارتند از: چارخونه (بازار محتوای دیجیتالی با مشارکت شرکت ایرانسل) پارس هاب آماروید ابروید مانیار

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir