سعید صادقی

معاون عملیاتی تپسل

موضوع سخنرانی: Omnichannel Marketing

مدیریت ناشران و مدیر محصول در پگاه داده‌کاوان شریف

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir