فربد قطبی

مدیر دیجیتال مارکتینگ تگموند

موضوع سخنرانی: موضوع سخنرانی

 

ام بی ای خوندم، سال ٩٣ اولین استارتاپم رو راه انداختم و شکست خوردم، استارتاپ دومم هم به اسم کنسل کنسر با تمام تلاشی که براش کردیم شکست خورد، بعد ازون تا سال ٩٥ در پوزيشن ماركتينگ در فضاى استارتاپى كار مى كردم. در سال ٩٥ به ديجيتال ماركتينگ علاقمند شدم و تصميم گرفتم عميق تر و جدى تر دنبالش كنم و در كنارش از فضاى استارتاپى دور و وارد كار سازمانى شدم و سه سالى هم هست به صورت تخصصى در اين حوزه كار ميكنم. به شدت عاشق يادگيريم و در مسير بازاريابى ديجيتال جلو ميرم.

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir