آرمان صفایی

مدیر توسعه کسب و کار تریبون

موضوع سخنرانی: روابط عمومی دیجیتال برای استارتاپ‌ها و سازمان‌ها

مدرس دوره های توسعه کسب و کار در شتابدهنده DMOND و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir