رامین آرنگ

مدیر بازاریابی شرکت تجارت شرق

موضوع سخنرانی: این زندگی ماست!

پروداکت پلیسمنت در شبکه های اجتماعی

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir