علیرضا آقاسی

Co-Founder Feel Iran

موضوع سخنرانی: رام کردن اینستاگرام!

در سالهای گذشته تجربه‌های کاری من در زمینه پلتفرم‌های محتوایی و شبکه‌های اجتماعی بوده است.

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir