حمیدرضا داریانی

سرپرست مرکز امور مصرف کنندگان نستله

موضوع سخنرانی: الگوبرداری در برابر بهترین

کارشناس نرم افزار کامپیوتر با سابقه کاری 7 ساله در زمینه شبکه های کامپیوتری بعد از گرفتن مدرک مدیریت کسب و کار در شاخه برندینگ به مدت نزدیک به سه سال است که به شرکت نستله ایران به عنوان مسول دیجیتال مارکتینگ و سرپرست واحد ارتباط با مصرف کنندگان نستله در ایران پیوستم.

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir