کامیار یحیایی

مدیر محصول ادتریس

موضوع سخنرانی: پنل تخصیص و ارجاع

مدیر کمپین و مدیر ناشران مدیااد و مدیر کسب و کار کاوان مدیر کمپین و مدیر ناشران مدیااد و مدیر کسب و کار کاوان 

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir