عطاءاله عبدالغفاری

آژانس تبلیغات فیلیپ

موضوع سخنرانی: خرده فروشی و دیجیتال مارکتینگ

مدیرعامل آژانس تبلیغات فیلیپ

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir