فاطمه حاجی‌زاده

شرکت نجوا - مدیر توسعه کسب‌وکار

موضوع سخنرانی: موضوع سخنرانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - دانشجوی مدیریت کسب‌وکار

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir