حامد بدیعی

مشاور تبلیغاتی CRMROOM

موضوع سخنرانی: تولید محتوا بصری دیجیتال

 

دانش آموخته ی رشته ی عکاسی در مقطع کارشناسی ارشد از هنرهای زیبا دانشگاه تهران همکاری با مطبوعات فرهنگی و سینمایی از سال ۷۹ تا ۸۸ مدرس عناوین مختلف رشته ی عکاسی در دانشکده خبر ،جهاد دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی از سال ۹۱ تا کنون

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir