میثم کیهانی

مدیر دیجیتال مارکتینگ سفرمارکت

موضوع سخنرانی: نوشدارویی برای بازار آنلاین

من از سال ۸۱ در حوزه دیجیتال فعالیت میکنم و موسس فروشگاه اینترنتی ناربلا بودم و افتخار همکاری با پارس آنلاین به مدت ۱۷ سال با سمت های مدیر دیجیتال مارکتینگ، مدیر تبلیغات و روابط عمومی ورا داشتم، موسس آژانس مارکتینگ و تبلیغاتی دیگبرست و در حال حاضر در شرکت ایرسا با نام تجاری سفرمارکت فعالیت میکنم

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir