علیرضا رنجبر شورابی

مدیرعامل نرم افزارهای هنر نور و حرکت

موضوع سخنرانی: Applied behavioral economics in retail

مدیرعامل شرکت نرم افزارهای تعاملی هنر نور و حرکت

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir