پیمان فخاریان

هم بنیان گذار و مدیرفنی یکتانت

موضوع سخنرانی: دیجیتال مارکتینگ در ایران

هم بنیان گذار و مدیرفنی یکتانت

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir