سید علی جعفری

هم بنیانگذار ادرو

موضوع سخنرانی: شبکه های تبلیغات، همکاری در فروش

در ۶ سال گذشته روی تکنولوژی تبلیغات دیجیتال تمرکز کرده ام.

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir