کسری میرزایی

هیات مدیره کیف پول الکترونیک مانی بان

موضوع سخنرانی: دیجیتال مارکتینگ در دنیای مد و فشن

- مدرس دانشگاه - مشاور و مدیر کسب و کار شرکت دانش بنیان آمایش داده تجارت نوین 

مدیر توسعه کسب و کار مشاور مدیر عامل مجری امور دانش بنیان عضو هیات مدیره مدرس دانشگاه منتور و مربی رویداد راه انداز تیم های طراحی و تولید

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir