سینا مومنی

مدیر بازاریابی یکتانت

موضوع سخنرانی: تکنولوژی های تبلیغاتی و تکنولوژی نوین و گرایشات در بازارهای تبلیغاتی

مدیر بازاریابی آلونک، مدیر بازاریابی یکتانت

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir