حامد توفیقی

مدیر دیجیتال مارکتینگ کاله

موضوع سخنرانی: چالش ها و دستاوردهای دیجیتال مارکتینگ در کاله

فارغ التحصیل رشته MBA گرایش MITM از سازمان مدیریت صنعتی مدیر دیجیتال مارکتینگ کاله مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ در موسسات آموزشی

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir