محمدعلی جنت خواه دوست

موسس و مدیرعامل طرفداری

محمدعلی جنت خواه دوست، فارغ التحصیل نرم افزار از دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی ام بی ای، مدیرعامل و پایه گذار طرفداری از خرداد ۹۱، علاقمند به حوزه رسانه، سیاست، فرهنگ و مسافرت!